» » Nyûsu môningu sateraito Episode dated 13 February 2013 (1998– )

Nyûsu môningu sateraito Episode dated 13 February 2013 (1998– ) Online

Nyûsu môningu sateraito Episode dated 13 February 2013 (1998– ) Online
Original Title :
Episode dated 13 February 2013
Genre :
TV Episode / News
Year :
1998–
Cast :
Yunosuke Ikeda,Toru Ikegaya,Wataru Kanematsu
Type :
TV Episode
Time :
50min
Rating :
6.8/10
Nyûsu môningu sateraito Episode dated 13 February 2013 (1998– ) Online

Episode credited cast:
Yunosuke Ikeda Yunosuke Ikeda - Himself, Nomura Securities (voice)
Toru Ikegaya Toru Ikegaya - Himself
Wataru Kanematsu Wataru Kanematsu - Himself, Mizuho Securities USA
Eri Kanô Eri Kanô - Herself
Tsuyoshi Nomaguchi Tsuyoshi Nomaguchi - Himself, Daiwa Securities
Rikako Suetake Rikako Suetake - Herself
Ayano Takii Ayano Takii - Herself