» » Nyûsu môningu sateraito Episode dated 23 October 2013 (1998– )

Nyûsu môningu sateraito Episode dated 23 October 2013 (1998– ) Online

Nyûsu môningu sateraito Episode dated 23 October 2013 (1998– ) Online
Original Title :
Episode dated 23 October 2013
Genre :
TV Episode / News
Year :
1998–
Cast :
Koichi Haji,Yoshiyuki Hayashi,Toru Ikegaya
Type :
TV Episode
Time :
50min
Rating :
6.9/10
Nyûsu môningu sateraito Episode dated 23 October 2013 (1998– ) Online

Episode credited cast:
Koichi Haji Koichi Haji - Himself, NLI Research Institute
Yoshiyuki Hayashi Yoshiyuki Hayashi - Himself
Toru Ikegaya Toru Ikegaya - Himself
Takashi Matsumoto Takashi Matsumoto - Himself, Okasan Securities (voice)
Mariko Oh'e Mariko Oh'e - Herself
Akiko Sasaki Akiko Sasaki - Herself
Hiroyuki Taketsuna Hiroyuki Taketsuna - Himself, Nomura Securities International
Daisaku Ueno Daisaku Ueno - Himself, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities (voice)