» » Nyûsu môningu sateraito Episode dated 24 October 2013 (1998– )

Nyûsu môningu sateraito Episode dated 24 October 2013 (1998– ) Online

Nyûsu môningu sateraito Episode dated 24 October 2013 (1998– ) Online
Original Title :
Episode dated 24 October 2013
Genre :
TV Episode / News
Year :
1998–
Cast :
Kosuke Hanao,Yoshiyuki Hayashi,Toru Ikegaya
Type :
TV Episode
Time :
50min
Rating :
6.1/10
Nyûsu môningu sateraito Episode dated 24 October 2013 (1998– ) Online

{locallinks-homepage}
Episode credited cast:
Kosuke Hanao Kosuke Hanao - Himself, HSBC (voice)
Yoshiyuki Hayashi Yoshiyuki Hayashi - Himself
Toru Ikegaya Toru Ikegaya - Himself
Seitaro Kuno Seitaro Kuno - Himself, Maxim Group
Shun Maruyama Shun Maruyama - Himself, BNP Paribas Securities (voice)
Kyohei Morita Kyohei Morita - Himself, Barclays Securities
Mariko Oh'e Mariko Oh'e - Herself
Akiko Sasaki Akiko Sasaki - Herself