» » Sanskar Dharohar Apno Ki Jai Kishan makes a tough decision (2013– )

Sanskar Dharohar Apno Ki Jai Kishan makes a tough decision (2013– ) Online

Sanskar Dharohar Apno Ki Jai Kishan makes a tough decision (2013– ) Online
Original Title :
Jai Kishan makes a tough decision
Genre :
TV Episode / Drama
Year :
2013–
Cast :
Jay Soni,Shamin Mannan
Type :
TV Episode
Time :
21min
Rating :
6.5/10
Sanskar Dharohar Apno Ki Jai Kishan makes a tough decision (2013– ) Online

Episode cast overview:
Jay Soni Jay Soni - Jai Kishan Vaishnav
Shamin Mannan Shamin Mannan - Bhoomi Jai Kishan Vaishnav