» » Ni Zai Na (2016)

Ni Zai Na (2016) Online

Ni Zai Na (2016) Online
Original Title :
Ni Zai Na
Genre :
Movie / Crime / Thriller
Year :
2016
Directror :
Haolun Fan
Cast :
Haolun Fan,Ke Jing,Bai Shang
Writer :
Haolun Fan
Budget :
CNY 10,000,000
Type :
Movie
Rating :
6.1/10
Ni Zai Na (2016) Online

A Multiple meaning redemption, the return of human nature.
Credited cast:
Haolun Fan Haolun Fan - Yan huo
Ke Jing Ke Jing - Nan Wang
Bai Shang Bai Shang - Yang Hai
Jin Yang Jin Yang - Yao Lu
Yunru Zhou Yunru Zhou - Xiaoxiao Liang