» » Nila Masterani (1996)

Nila Masterani (1996) Online

Nila Masterani (1996) Online
Original Title :
Nila Masterani
Genre :
Movie / Drama
Year :
1996
Directror :
Chakradhar Sahu
Cast :
Minaketan Das,Priyanka Mahapatra
Writer :
Godabarish Mohapatra,Chakradhar Sahu
Budget :
INR 7,658,000
Type :
Movie
Rating :
6.9/10
Nila Masterani (1996) Online

Credited cast:
Minaketan Das Minaketan Das - (as Minaketan)
Priyanka Mahapatra Priyanka Mahapatra