» » Sherlok

Sherlok Online

Sherlok  Online
Original Title :
Sherlok
Genre :
TV Series / Comedy
Cast :
Sergey Kazanin,Evgeniy Koshevoy,Yuriy Kraskov
Budget :
$1,000,000
Type :
TV Series
Rating :
6.1/10
Sherlok Online

Series cast summary:
Sergey Kazanin Sergey Kazanin 12 episodes, 2015-2016
Evgeniy Koshevoy Evgeniy Koshevoy - Sherlock / - 12 episodes, 2015-2016
Yuriy Kraskov Yuriy Kraskov 12 episodes, 2015-2016
Elena Kravets Elena Kravets 12 episodes, 2015-2016
Aleksandr Pikalov Aleksandr Pikalov 12 episodes, 2015-2016