» » Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi Suhana accepts Dev as her father (2016–2017)

Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi Suhana accepts Dev as her father (2016–2017) Online

Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi Suhana accepts Dev as her father (2016–2017) Online
Original Title :
Suhana accepts Dev as her father
Genre :
TV Episode / Drama / Romance
Year :
2016–2017
Cast :
Moon Banerjee,Alpesh Dhakan,Erica Fernandes
Type :
TV Episode
Time :
22min
Rating :
10/10
Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi Suhana accepts Dev as her father (2016–2017) Online

Episode credited cast:
Moon Banerjee Moon Banerjee - Asha Bose
Alpesh Dhakan Alpesh Dhakan
Erica Fernandes Erica Fernandes - Sonakshi Bose
Ankit Gupta Ankit Gupta - Jatin Roy
Pragyaj Jain Pragyaj Jain - Raunak Tripathi
Mushtaq Khan Mushtaq Khan - Baldev Tripathi
Jhumma Mitra Jhumma Mitra - Tara Mandal
Alka Mogha Alka Mogha - Radharani Tripathi
Prerna Panwar Prerna Panwar - Elena
Supriya Pilgaonkar Supriya Pilgaonkar - Ishwari Dixit
Jagat Rawat Jagat Rawat - Bijoy Bose
Ashiesh Roy Ashiesh Roy - Shankar Mandal
Aaliya Shah Aaliya Shah - Suhana Bose
Shaheer Sheikh Shaheer Sheikh - Dev Dixit
Vaibhav Singh Vaibhav Singh - Vikram Tripathi