» » Swaragini: Jodein Rishton Ke Sur The diabolical Kavita (2015– )

Swaragini: Jodein Rishton Ke Sur The diabolical Kavita (2015– ) Online

Swaragini: Jodein Rishton Ke Sur The diabolical Kavita (2015– ) Online
Original Title :
The diabolical Kavita
Genre :
TV Episode / Drama
Year :
2015–
Cast :
Helly Shah,Tejaswi Prakash Wayangankar,Parineeta Borthakur
Type :
TV Episode
Time :
20min
Rating :
6.4/10
Swaragini: Jodein Rishton Ke Sur The diabolical Kavita (2015– ) Online

Episode credited cast:
Helly Shah Helly Shah - Swara Sanskaar Maheshwari nee Bose
Tejaswi Prakash Wayangankar Tejaswi Prakash Wayangankar - Ragini Lakshya Maheshwari nee. Gadodia
Rest of cast listed alphabetically:
Parineeta Borthakur Parineeta Borthakur - Sharmishtha Shekhar Gadodia