» » The Apology (2015)

The Apology (2015) Online

The Apology (2015) Online
Original Title :
The Apology
Genre :
Movie / Short / Drama / Family
Year :
2015
Directror :
Yu Shibuya,Yu Shibuya
Cast :
Yo Hasegawa,Takashi Ishinabe,Ayaka Morita
Writer :
Yu Shibuya
Type :
Movie
Time :
23min
Rating :
6.9/10

What if an apology took 100 years to reach you?

The Apology (2015) Online

What if an apology took 100 years to reach you?
Credited cast:
Yo Hasegawa Yo Hasegawa - Momoko
Takashi Ishinabe Takashi Ishinabe - Old Michio
Ayaka Morita Ayaka Morita - Kurumi
Hideyuki Sato Hideyuki Sato - Michio
Ai Tamura Ai Tamura - Yaeko
Daigo Tanji Daigo Tanji - Narrator
Hiroko Wada Hiroko Wada - Atsuko