» » Kyokubadan no joô (1924)

Kyokubadan no joô (1924) Online

Kyokubadan no joô (1924) Online
Original Title :
Kyokubadan no joô
Genre :
Movie
Year :
1924
Directror :
Kenji Mizoguchi
Cast :
Denmei Suzuki,Kumeko Urabe,Iyokichi Kondô
Writer :
Shuichi Hatamoto
Type :
Movie
Rating :
6.4/10
Kyokubadan no joô (1924) Online

Cast overview:
Denmei Suzuki Denmei Suzuki - Mexican Eagle
Kumeko Urabe Kumeko Urabe - Spanish Dove
Iyokichi Kondô Iyokichi Kondô
Shizuko Miyabe Shizuko Miyabe
Morio Mikoshiba Morio Mikoshiba
Eiji Takagi Eiji Takagi - Circus financier