» » Bezzakoniye (1954)

Bezzakoniye (1954) Online

Bezzakoniye (1954) Online
Original Title :
Bezzakoniye
Genre :
Movie / Short / Comedy
Year :
1954
Directror :
Konstantin Yudin
Cast :
Olga Aroseva,Tamara Nosova,Vsevolod Sanaev
Writer :
Anton Chekhov,Konstantin Yudin
Type :
Movie
Time :
14min
Rating :
7.5/10
Bezzakoniye (1954) Online

Credited cast:
Olga Aroseva Olga Aroseva - Aksinia, laundress
Tamara Nosova Tamara Nosova - Agniya
Vsevolod Sanaev Vsevolod Sanaev - Ermolay, janitor
Lidiya Sukharevskaya Lidiya Sukharevskaya - Anna Filipovna
Mikhail Yanshin Mikhail Yanshin - Semyon Erastovich Miguen